StartSzkołaPracownicy

Pracownicy

Administracja i obsługa

Sekretarz szkoły : Agata Lewicka

Intendentka :     Iwona Wojciechowska

Pracownicy obsługi :

Maria Jolanta Kąkolewska

Irena Wesołowska

Krystyna Jabłońska

Katarzyna Kozłowska

Konserwator: Sławomir Kujawa

Kucharka : Maria Danuta Kąkolewska

Pomoc kuchenna : Elżbieta Jędrusik, Bożena Pirowicz

 

Grono Pedagogiczne


Dyrektor szkoły : mgr Justyna Łukaszewicz

Wicedyrektor : mgr Hanna Paetzke

 

Edukacja wczesnoszkolna :

mgr Justyna Łukaszewicz

mgr Hanna Paetzke

mgr Lidia Gajda-Orlińska

mgr Krystyna Królikowska

mgr Barbara Woźniak-Włodarska

mgr Hanna Kozłowska

mgr Agata Batorska

mgr Daria Urbaniak

mgr Krystyna Kubicka

mgr Hanna Tomaszewska

mgr Anna Trępała

mgr Joanna Rzemek- Błochowicz

 

Język polski :

mgr Małgorzata Lisiecka

mgr Anna Kwiatkowska

mgr Katarzyna Giżycka

mgr Renata Raczyńska

 

Historia :

mgr Renata Raczyńska

 

Matematyka:

mgr Aleksandra Bicka

mgr Barbara Kaniewska

mgr Honorata Pańka

 

Przyroda :

mgr Hanna Santus

mgr Honorata Pańka

 

Język angielski:

Barbara Biskupiak-Loks

mgr Paulina Michałek

 

Muzyka:

mgr Daria Urbaniak

mgr Ryszard Kubat

 

Plastyka:

mgr Ryszard Kubat

 

Informatyka

inż. Szymon Górny


Technika

mgr Honorata Pańka

 

Religia:

mgr Wiesława Radzikowska

mgr Marzena Rudzka

 

Wychowanie fizyczne:

mgr Krzysztof Strzelecki

mgr Łukasz Jędrusik

 

Wychowanie do życia w rodzinie:

mgr Hanna Paetzke

 

Pedagog :

mgr Iwona Puzio

 

Psycholog:

mgr Anna Kuczora

 

Nauczyciel-bibliotekarz :

mgr Izabela Nowak

 

Wychowawca świetlicy:

mgr Magdalena Horoszczuk

mgr Barbara Kaniewska

mgr Szymon Górny

mgr Wiesława Radzikowska

mgr Marzena Rudzka

mgr Małgorzata Lisiecka